FANDOM


Het Internet

Het internet is een zeer groot, de hele aarde omspannend openbaar netwerk van computernetwerken.

The Internet is a very large worldwide network of public computer networks.

De oorsprong van het internet is terug te voeren tot ARPANET, een in 1969 in de Verenigde Staten gebouwd militair netwerk.

The origin of the Internet traces back to ARPANET, a 1969 military network built in the United States.

In het dagelijkse spraakgebruik wordt met internet vaak het wereldwijde web bedoeld.

In daily speech, the Internet is often referred to as the World Wide Web.

Het huidige internationale internetverkeer loopt vrijwel volledig via glasvezelkabels.

The current international Internet traffic runs almost completely via fibreoptic cables.

Gebruikelijke methoden om toegang te krijgen tot het internet omvatten via een kabel, dus min of meer op een vaste plaats, draadloos, via wifi-hotspots en via het netwerk voor mobiele telefoons.

Usual methods to get access to the Internet include via a cable, thus more or less at a fixed place, wireless via WiFi hotspots, and via the network for mobile telephones.

De opmars van computernetwerken heeft ook zijn negatieve kanten.

The advances of computer networks have also their negative sides.

Via de talrijke verbindingen kunnen virussen en spyware zich snel verspreiden.

Via the countless connections, viruses and spyware can spread themselves quickly.

Persoonlijke gegevens zijn vaak slecht beveiligd.

Personal data are often poorly protected.

Eens gedeelde informatie op het internet is moeilijk weer te verwijderen.

Once shared, information on the Internet is difficult to delete.

Het internet geeft een gevoel van anonimiteit.

The Internet gives a feeling of anonymity.

Het internet heeft een enorme aantal servers die steeds meer elektriciteit vergen voor stroomvoorziening voor de elektronica en koeling.

The Internet has an enormous number of servers which require increasingly more electricity for power supplies for the electronics and cooling.


Derived from Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet 2018-12-14. The English text is translated from the original Dutch text. Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.